måndag 13 juli 2009

Är röv konst?

Vad är konst? Ernst Billgrens korta svar på den frågan är "en fråga". Ernst långa svar är: "På samma sätt som en fysiker är en samling av atomer som försöker ta reda på vad en atom är, så är konst en uppfinning som syftar till att ta reda på vad konst är.". Fassans svar på frågan blev ofta en motfråga. Han pekade på en stol och frågade: "Vad är det där?". Svaret blev alltid "en stol". "Just precis", sa fassan. Det fassan menade med svaret var att en stol är en stol och konst är konst. För de allra flesta är en stol självklar, men konst är inte det. Jag och Joseph var ute på en söndagspromenad. Någon hade ansträngt sig ordentligt för att skapa konst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar